SOBRE ESTABILITAT ATMOSFÈRICA

  

Malauradament cada vegada sovintegen més les expressions ambigües en el vocabulari meteorològic, sobretot per la proliferació de mitjans de comunicació dedicats al tema, molts dels quals són especialment propensos a introduir innovacions pròpies a modus d'esnobismes per tal de revestir més "científicament" les prediccions. Així les coses amb aquest abús de terminologia vaga, ambigua i, el que és pitjor, en molts dels casos inexacte, continua la inexorable cursa en la degradació del llenguatge meteorològic.

Aquesta deixadesa en el vocabulari meteorològic és doblement lamentable ja que es tracta d'una predicció meteorològica que ha d'ésser útil, per la qual cosa cal que sigui específica i redactada en llenguatge clar i entenedor pel gran públic.

Una de les expressions més mal usada, per ambigua i per incorrecte, és la que fa referència a l'estabilitat. L'abús d'aquests mots, sobretot de la inestabilitat és patent i intrigant. Sovint escoltem o llegim: "temps estable o inestable", "restes d'inestabilitat", "línies de temps inestable", "progressiu desequilibri atmosfèric","pèrdua d'estabilitat",... etc. Aquestes expressions s'usen indistintament, com si d'un comodí o jòquer es tractés, quan passa un front (del tipus que sigui),quan s'aprofundeix una depressió, quan som sota la influència d'una gota d'aire fred o DANA (que no implica mal temps ni encara menys inundacions), amb situacions d'estiu poc definides a superfície però hidrostàticament prou inestabilitzables per l'escalfament diürn, etc.

La paraula estabilitat , juntament amb la seva contrària inestabilitat, s'utilitza en meteorologia en sentit hidrodinàmic o en sentit hidrostàtic:

El que no direm mai perquè no té sentit, és "estabilitat o inestabilitat atmosfèrica". Semblantment amb "temps estable" i "temps inestable", que a més a més d'ésser tècnicament incorrectes, són mal compreses pel gran públic, que indefectiblement entén el seu sentit gramatical correcte: és a dir temps sense variació o temps variable o insegur, i no bon temps i mal temps que és el que presumiblement és vol dir però sense citar aquestes paraules que semblen un tabú per no se sap ben bé quines raons.

És obvi però que aquests sentits rectes del mot estabilitat, hidrostàtic o hidrodinàmic, no siguin emprats en les prediccions destinades al gran públic ja que són expressions altament tècniques. Per altra banda qualsevol meteoròleg mitjanament competent sap que ni l'estabilitat ni la inestabilitat, ja sigui en sentit hidrostàtic o hidrodinàmic, van unívocament lligades amb cap mena de temps específic. (Recordem el mal temps provocat pels potents i persistents anticiclons hivernals en episodis de contaminació i extremada estabilitat vertical, o el bon temps estiuenc amb situacions d'inestabilitat latent i on s'alternen els cúmuls de bon temps a la costa i els típics ruixats d'estiu a les muntanyes.) De fet hauria d'ésser ben conegut pel públic que no sempre que tenim mal temps és per causa d'algun dels tipus d'inestabilitats citades, ni que sempre que hi ha algun tipus d'inestabilitat provoca mal temps. Semblantment, hauria d'ésser ben coneguda pel públic, l'associació entre estratificació estable i visibilitat deficient, nivells de contaminació alts a les ciutats amb possible presència de núvols baixos estratiformes (amb fins i tot alguna plovisca), especialment a l'hivern. És a dir que no totes les situacions extremadament estables des del punt de vista hidrostàtic impliquen bon temps, ni tots els bon temps es donen amb estratificacions estables.

Cal reconèixer però que les expressions bon temps i mal temps, són un xic ambigües, però inexorablement ben compreses pel gran públic, tant expert com ignorant. Una enquesta feta a unes 300 persones de variada formació va demostrar que més del 90% interpretava bé bon temps (cel serè o poc ennuvoltat, poc vent i temperatura agradable) i fins a un 98% mal temps (generalment desagradable: pluja, vent i temperatura baixa), mentre que no eren ben interpretats, ni el "temps estable" ni el "temps inestable", ja que el públic interpreta en més del 80% el seu sentit gramatical correcte.

Així les coses, per què usar una terminologia que a més a més d'ésser incorrecte és imprecisa, pedant i forastera ?? Quina és la veritable raó per arraconar les més correctes, entenedores i genuïnes expressions bon temps i mal temps?

 

© email: jarus@geocities.com

recular a la plana principal de vocabulari

Date Last Modified: 5/22/98  

1