SecciÛ Opinió

[Anterior]


Una pregunta als meteoròlegs
¿Per què la quantitat de pluja caiguda s'expressa en l/m2i no en l/m2·h, per exemple, o en relació a una altraunitat de temps? No seria més lògic? Aixísabríem el cabal de pluja caigut, referit a la unitat desuperfície, és a dir, una intensitat, i es podriencomparar xifres entre si. De fet, és elque es fa amb lesxifres de pluviometria anual, ja que normalment vénenexpressades en mm/a.
Actualment quan, per exemple, a la televisió es donen xifresde pluja caiguda, els meteoròlegs solen completar-les ambfrases de l'estil de: "I pensin que aquesta pluja ha caigut ennomés dues hores o en tres o en el nombre d'hores quecorrespongui".
Voldria saber l'opinió dels experts. Gràcies.
Josep M. Renau i Folch
Barcelona
 Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI-encara que es publiquin amb pseudònim- han de portar lesdades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça inúmero del carnet d'identitat.

Botons


-----------------------------163701554813265 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="" 1