SecciÛ Opinió

[Anterior]


Resposta d'un meteoròleg
En resposta a la carta de Josep M. Renau de dimecres dia 21 de juny,voldria dir que aquesta mateixa pregunta ja la va formular l'any 1921el president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, en unaconversa tinguda amb l'il·lustre meteoròleg del'època Eduard Fontserè (Barcelona, 1870-1970). Aquest,amb l'efectivitat que li era característica, encarregàal doctor Jardí (Tivissa, 1881 - Barcelona, 1972) l'estudid'un model de pluviògraf d'intensitats per tal de poderatendre el suggeriment del president. El mateix 1921 ja funcionava elpluviògraf d'intensitats del Dr. Jardí, model delServei Meteorològic de Catalunya, construït ensèrie per les prestigioses cases Richard de París iCasella de Londres.
Aquesta necessitat de conèixer la intensitat de pluja perperíodes petits de temps és sentida des de fa molt iresolta des d'ara fa uns 80 anys. El problema rau que aquestsinstruments són delicats, cars i escassos, davant delspluviòmetres, que són molt senzills, barats iabundants.
A tall d'exemple, la nit del tràgic dimarts dia 25 de setembrede 1962, el registre del pluviògraf Jardí de Sabadellva mesurar 95 mm entre les 22.38 i les 23.22 hores locals, per untotal de 166 mm, quantitat molt semblant a la registrada enguany (10de juny) al pluviògraf de l'abadia de Montserrat: 103 mm entreles 5.30 i les 6.15 hores locals, d'un total de 170 al llarg deldia.
Joan Arús, meteoròleg
Roda de Berà
 

Botons


-----------------------------68551202825444 Content-Disposition: form-data; name="userfile"; filename="" 1