MILLORES EN LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El dimecres 22 de juny de 1994, aquest i altres mitjans de comunicació publicaven articles sensacionalistes, tot afirmant, entre altres coses, que Catalunya milloraria les previsions meteorològiques gràcies a un superordinador i a un software americà.
Si sempre són de doldre aquesta mena de sensacionalismes pertorbadors, encara ho són més per la parcialitat i poca formalitat amb què s'informa, només comprensible des d'una òptica política determinada i enfrontada amb la Meteorologia institucional, dependent del MOPTMA.
A l'INM (Instituto Nacional de Meteorología), ja fa un grapat d'anys que es fa feina amb superordinadors (FUJITSU,CRAY) i d'una manera experimental amb models numèris d'escala mitjana aplicats a l'àrea mediterrànea (LAM,PERIDOT,HIRLAM), i l'èxit, fins ara, només ha estat relatiu per diverses raons que ara no fan al cas; el que cal són idees, teories, i després modelitzacions.
Malgrat tot, els models numèrics per a la predicció del temps, cada dia són més perfeccionats, i això ens permet de fer prediccions més atrevides, però a 24 hores, i per molts anys, no deixaran d'ésser prediccions de probabilitat.
Pensem que un aiguat local de la costa catalana, amb prou feines és detectable pel radar meteorològic del Pic d'Agulles (Serra de l'Ordal), que és l'eina més precisa de què disposa el Centre Meteorològic de Catalunya, amb una resolució espacial màxima d'un quilòmetre , molt per dessota de la resolució dels models numèrics d'escala mitjana.
És evident que a finals de 1995 s'haurà millorat la predicció a Catalunya, tal com s'ha millorat d'uns quans anys ençà, concretament des que l'INM va dotar el Grup de Predicció i Vigilància de Barcelona amb un terminal del sistema McIDAS, que integra i combina, en temps real, tot tipus d'informació meteorològica convencional, models numèrics, informació satel.litària, radàrica, aeronàutica, detectors de llamps, etc
.
Joan Arús. Cornellà de Llobregat.


--------------------------------------------------------

Cornellà, a 26 de juny de 1994

© email: jarus@geocities.com

Date Last Modified: 5/15/98

recular a la plana principal

1