Puntualitzacions sobre l'aiguat del dia 21 a BARCELONA

Aquells que ens dediquem a fer prediccions meteorològiques i que patim cada vegada que no surten prou bé, ens ha dolgut la gran quantitat de bajanades, algunes malintencionades, que shan arribat a dir arran de laiguat del dia 21 a la ciutat de Barcelona.

El primer que cal dir és que la predicció no va sortir prou bé, tot i que segons sembla, algun predictor de consell comarcal lhavia encertada (AVUI, 7/OCT/95). També el pronòstic per a laeroport de Barcelona fet pel predictor del Grup de Predicció i Vigilancia de Catalunya (GPV), a les 18 UTC (20 locals), alertava els avions en aproximació de fortes tempestes durant les pròximes dues hores a la rodalia de laeroport. Per tant, la predicció a molt curt termini va ser prou bona. El que no va anar tan bé va ser la coordinació amb protecció civil; potser cal recordar que aquestes competències, a Catalunya, són tripartides.

En segon lloc, constatar que la tempesta de la ciutat de Barcelona va ser de formació local, iniciant-se al vessant de la serra de Collserola que esguarda cap al Besòs, i per tant, no va venir del Maresme com sha dit. Això es pot confirmar mitjançant la teledetecció: imatges radar, satèl.lit i xarxa de detecció de llamps, disponibles al GPV. Segons aquesta informació, la tempesta de Barcelona es va iniciar cap a dos quarts de nou del vespre i van créixer simultàniament diversos nuclis tempestuosos en punts de la costa central, tots amb un fort lligam geogràfic. Aquests nuclis de tempesta, van evolucionar cap a sistemes convectius engegats per la serralada litoral i intensificats per les valls fluvials (Besòs, Llobregat, Foix, etc.) que afavoreixen camins privilegiats per on sacanala laire càlid i humit de la mediterrània que nodreix el sistema convectiu i li confereix un alt grau dorganització i estagnament. A més daquestes condicions locals, cal que molts altres ingredients coincideixin en un moment donat: per això un aiguat extraordinari és poc freqüent. Per pronosticar-los, ens basem en models numèrics de mesoscala, que només els que hi treballem diàriament sabem de la dificultat de triar quin model o quina passada del model simula millor la situació a pronosticar. De vegades, com el dia 21, cap dels models operatius va ser capaç de resoldre la situació. Per tant cal seguir treballant per escurçar aquesta impredictibilitat.

Finalment, cal comentar les paraules del Conseller Vilalta, que ha anunciat la intenció de recuperar el Servei Meteorològic de Catalunya, esperem que amb plenes competències, com les tenia el que va dirigir leximi doctor Fontserè (1921-1939), pare de la meteorologia catalana, i del que justament ara en celebrem el 125è aniversari del seu naixement i el 25è de la seva mort. Comparteixo la intenció del Conseller, ja era hora, però no els arguments que la meteorologia institucional és anticuada, és obsoleta i només fa prediccions a gran escala.

Joan Arús i Dumenjó. Físic de lAtmosfera i predictor al GPV.

Cornellà. Baix Lobregat.

--------------------------------------------------------
Cornellà, a 17 doctubre de1995

© email: jarus@geocities.com

Date Last Modified: 5/15/98

recular a la plana principal

1