Darreres estadístiques

 

Trabajo presentado a la I Asamblea Hispano-Portuguesa de Geofísica y Geodesia (Retirado) 30/GEN/98 
REVENTONES DE TIPO CÁLIDO EN CATALUNYA

Joan Arús

 

Grupo de Predicción y Vigilancia de Catalunya (G.P.V.) Centro Meteorológico Territorial de Catalunya (C.M.T.) Instituto Nacional de Meteorología.(I.N.M.) Carrer de l'Arquitecte Sert, 1 E-08005-BARCELONA
 

RESUMEN

 

En este trabajo se describen dos situaciones propias del verano Mediterráneo, que convenimos en llamar reventones de tipo cálido.

Este fenómeno que produce súbitos ascensos de temperatura nocturna y descensos de la humedad relativa, frecuentemente va acompañado de fuertes rachas de viento, en un entorno de tormentas secas en el interior de Catalunya.

Si bien no es insólito que se produzcan estos fenómenos, si que es poco habitual que alcancen la intensidad extraordinaria de las dos situaciones que se describen, con subidas de temperatura de más de 10 grados i golpes de viento de más de 40 kt.

En este primer estudio, básicamente observacional, se pretende resaltar la frecuéncia de ocurréncia de estos fenómenos en Catalunya, mucho más alta de lo que los registros meteorológicos indican y que bajo estas situaciones:

Finalmente, se describe un posible modelo conceptual que soporta estos fenómenos así como algunas reglas útiles para su diagnóstico y predición

© email: jarus@geocities.com

 


 

 

ESCLAFITS DE TIPUS CÀLID A CATALUNYA

 

RESUM

 

En aquest treball es descriuen dues situacions meteorològiques pròpies de l'estiu a la costa mediterrània, conegudes a la literatura americana com a "heat burst", que anomenarem esclafits (1) de tipus càlid. Aquest fenomen que produeix sobtades pujades de la temperatura nocturna i davallades de la humitat relativa, sovint va acompanyat de fortes ratxes de vent, en un entorn de tempestes seques a l'interior de Catalunya.

Si bé no és insòlit que es produeixi aquest fenomen, sí que és poc habitual que assoleixi la intensitat extraordinària de les dues situacions que es descriuen, amb pujades de la temperatura de més de 10 graus i cops de vent de més de 40 Kt.

En aquest primer estudi es pretén ressaltar la freqüència d'ocurrència d'aquests fenòmens a Catalunya, molt més alta del que diuen els registres meteorològics i que amb aquestes situacions:

- s'assoleixen les temperatures més altes a la costa catalana de manera local i ocasional (rècord de l'aeroport de BCN, 39.6 ºC )

- són extraordiàriamernt perilloses per a les maniobres d'aterratge i enlairament (incident en un Boeing 757 d'un vol de la BAW a l'aeroport de Barcelona)

- s'afavoreix la generació i/o propagació d'incendis forestals.

Finalment, es descriu un possible model conceptual que suporta els "heat bursts" i algunes regles útils de cara a la seva diagnosi i predicció.

 

 

 

(1) Més informació en els punts 12, 13 i 14 de la plana:Algunes consideracions sobre qüestions controvertides del vocabulari meteorològic d'un dia de cada dia

 

© email: jarus@geocities.com

Date Last Modified: 5/09/98

 

recular a la plana principal  

1