Joan Arús i Dumenjó  Nat en algun lloc del Baix Llobregat a la dècada dels 60. Terra d'adopció: una raconada molt bonica de vora mar a la comarca del Tarragonès. 

joan#arus.cat (ull!!! canvia '#' per '@')

jarusgpv#gmail.com (ull!!,canvia @ per #)

ESTUDIS


Facultat de Física - Instituto Nacional de Meteorología 

 • Llicenciat en Física, any 1987, especialitat Física de l'Aire per la Universitat Central de Barcelona.
 • Diversos cursos de doctorat, des de 1988.
 • Curs de Formació en Meteorologia classe II de l'Instituto Nacional de Meteorología , l'any 1988, Madrid.
 • Curs de controlador, manteniment i explotació de radars, any 1992, octubre,Barcelona.
 • Curs "Nueva operatividad del Sistema Nacional de Predicción en CMT's". Barcelona, maig de 1995.
 • Curs "Nou sistema d'explotació de radars ERIS" Barcelona, 25-27 novembre 1998
 • Curs "Sistema de predicció per conjunts EPS" V Edició.Madrid 25-29 gener 1999
 • Curs "Diagnóstico y predicción de la convección profunda" 2a edició. INM Madrid de 12 a 16 de febrer de 2001.
 • Curs "Revisión de criterios sinópticos para el diagnóstico de frentes en superficie" 1a edició. INM Madrid de 17 a 18 d'abril de 2007.
 • Curs "Protección de GPV's y OMA's" 2a edició. INM Barcelona 24 de setembre de 2007.
 • Curs "Nivometeorología" 1a edició. INM Barcelona de 20 a 23 de novembre de 2007.
 • Curs "Curso de actualización de predicción aeronáutica para OVM", 8-10 abril de 2008. AEMET. Barcelona.

EXPERIÈNCIA


Instituto Nacional de Meteorología 

 • Oposicions aprovades l'any 1988
 • Curs de formació meteorològica clase II a Madid 88-89
 • Analista-Predictor H-24 en el Grup de Predicció i Vigilància (GPV) del Centre Meteorològic de Las Palmas (Canàries oriental), durant els anys 1989-90-91
 • Analista-Predictor H-24 (G-1) al Grup de Predicció i Vigilància del Centre Meteorològic de Calalunya des del 1991 fins l'actualitat.

 

PUBLICACIONS


SOCIETATS CIENTÍFIQUES


ENTRETENIMENTS


Date Last Modified: 13/juny//06

© email: joan#arus.cat

 

 

recular a la plana principal  

1