TORNADOS A CATALUNYA

 

 

Joan Arús

 

 

 

 

RESUM

En aquesta xerrada es presenten aquests fenòmens meteorològics, anomenats severs o perillosos i que cada vegada semblen més freqüents, si més no, més freqüents del que indiquen els registres meteorològics, i que d'uns quants anys ençà estan adquirint un interès considerable, especialment per la seva presència als mitjans de comunicació.  Realment interessants han estat els 4 episodis multitornàdics en encara no 6 mesos a l’àrea del Delta del Llobregat que han generat una vintena llarga de fiblons, tots ells ben fotografiats i afectant el tràfic aeri de l’aeroport del Prat i en una zona densament poblada. S'exposen algunes definicions i les diferències entre un fibló i un esclafit. Tot seguit es presenten unes estimacions del nombre de fiblons registrats a Catalunya en base al registre i seguiment que ha fet en Miquel Gayà desde les Illes Balears i es presenta una breu estadística així com algunes elucubracions sobre el possible augment de freqüència i la seva relació amb el canvi climàtic.  Finalment es fa una descripció d’algunes de les situacions meteorològiques més significades, des del Tornado de l’Espluga de Francolí fins les darreres situacions al Delta del Llobregat, passant per l’extraordinària situació del dia 17 d'agost de 2003 i sense passar per alt referències històriques com el “tornado” de Montserrrat de mitjans segle XVI o la mànega de Sant Feliu de Guíxols-Sant Antoni de Calonge de 1965.

 

 

 

n      Definicions: ligüística, “severitat”, etc

n      Tornados, esclafits, derechos

n      Estadístiques a Catalunya

n      Atmosfera convulsa – canvi climàtic-pluges fang

n      Alguns casos particulars:

n      Tornado Espluga Francolí 31-agost-1994

n      Tornado de Batet de la Serra, Olot, 31- març-1996

n      “Derecho” 17-agost-2003

n      Tornado d’Aitona, 31-juliol-2004

n      Línia de torbonada i mànegues 1-desembre-2004

n      “Outbreak” de fiblons 7-8 setembre 2005 al Delta del Llobregat

n      “Outbreak” de fiblons 13-15 novembre de 2005 al Delta del Llobregat

n      Fibló 21-febrer-2006 al Delta del Llobregat

 

         

 

         

 

 

Referències:

 

Blokland, D.E., 1965: En imposante hoos aan de Costa Brava. An impressive waterspout at Costa Brava. Hemel en Dampkring, vol. 63 n. 12, La Haya, 1965 pp. 348-349

Espejo, F, 2001: El tornado del 28 de agosto de 1999 en Teruel

http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/vsimposio/trabajos/pdf/A8ZAR_Tornado.pdf

Fujita, T.T., 1981: Tornadoes and downbursts in the context of generalized planetary scales. J. Atmos. Sci., 38, 1511-1534.

Castan, S (2005), L’assegurança i els tornados. XI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. 25-27 novembre pp. 163-171 ACAM

Conde, M., (2005): Tornados i mànegues del 7 i 8 de setembre a Barcelona. Més enllà de l’anècdota ? XI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. 25-27 novembre pp. 153-162. ACAM

Doswell, Ch, 1994: Extreme convective windstorms. Report of the Proceedings (1994) of the U.S.-Spain Workshop on Natural Hazards (Barcelona, Spain, 8-11 June 1993), J. Corominas and K.P. Georgakakos, Eds., pp. 44-55. [Available from the Iowa Institute of Hydraulic Research, University of Iowa, Iowa City, Iowa 52242]  http://www.nssl.noaa.gov/~doswell/barcelona/Barcelona_Wind.html

Johns, R.H., and W.D. Hirt, 1987: Derechos: Widespread convectively induced windstorms. Wea. Forecasting, 2, 32-49.

Gayà,Miguel y Soliño,Antonio,1993: Caps de fibló i esclafits a Menorca. Rev. de Menorca, I, pp. 5-18

Gayà, Miquel, (2005): Els fiblons de Barcelona del 7-8 de setembre de 2005: situació meteorològica i estudi de camp. XI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. 25-27 novembre pp. 147-152 ACAM

Gayà, Miquel, (2005): Tornados en España (1987-2005): distribución  temporal y espacial. Revista de Climatología. Vol 5: 9-17 ISSN 1578-8768  http://webs.ono.com/reclim/reclim05b.pdf

Homar, V et. Al., 2003: Tornadoes over complex terrain: An analysis of the 28th August 1999 tornadic event in eastern Spain. Atmos. Res.,67-68, 301-317. www.uib.es/depart/dfs/meteorologia/METEOROLOGIA/ROMU/formal/tornadoes/tornadoes.pdf

Hinrichs, G., 1888: Tornadoes and derechos. Amer. Meteor. J., 5, 306-317, 341-349.

Hoinca, K.P., de Castro, M, 2005: A renaissance depiction of a Tornado. BAMS Vol 86 No 4, pp. 543-552  http://www.acamet.org/llista/adj/tornado_antic.pdf

INM, 2005: Tornados y mangas en cataluña los días 7 y 8 de septiembre de 2005. http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tornados_cat/tornados_cat.pdf

Ludlum, David M ,2002:  Weather. Collins

Quereda, J.J., Olcina, J., 1994: Lluvias de barro en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. Invest. Geográf., 12:7-22

Ruyra, J., 1920:Pinya de Rosa. Mànegues marines. Narracions, II, v. 19 pàg. 101-119. Novena edició, 1979

Sanchis Guarner, M., 1952: Els vents segons la cultura popular. Biblioteca folklòrica Barcino n.4

Ramis,C et al. 1997: Two cases of severe weather in Catalonia: an observational study. Meteor. Appl  Vol. 4 No. 3 - September. p.207-218

 

 

 

Joan Arús Dumenjó (joan@oratge.org)

llicenciat en ciències físiques i analista-predictor del GPV de l'Institut Nacional de Meteorologia a Barcelona

mailto:jarus@inm.es

 

           

 

           

1